Hoewel de informatie op deze website over onze Werving & Selectie dienstverlening en aangeboden IT vacatures zo actueel en correct mogelijk wordt bijgehouden en weergegeven, is het mogelijk dat de informatie niet (meer) juist is. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan informatie en/of diensten zonder voorafgaande toestemming van YourRecruiter anders dan voor eigen gebruik te vermenigvuldigen, verspreiden of openbaar te maken. YourRecruiter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze website.