Het TECH netwerk dat nu én op de lange termijn voor je werkt!

Van Developer tot CIO, iedereen is welkom in ons netwerk. Eenmaal lid van ons netwerk hebben we eens in de zoveel tijd contact. Het ene moment ben je om je heen aan het kijken en de volgende periode zit je prima op je plek. De frequentie van ons contact wordt aangepast aan de fase waarin je in je carrière zit.
Met freelancers hebben we natuurlijk vaker contact!
Uiteraard gaan wij als professionele recruitment organisatie uiterst zorgvuldig en discreet met je gegevens om en uitschrijven kan op elk gewenst moment.

The TECH network that works for you now and in the long term!

From student to CIO, everyone is welcome in our network. Once a member of our network, we have contact once in a while. One moment you are looking around and the next period you are in the right place. The frequency of our contact is adjusted to the phase in which you are in your career.
Of course we have more contact with freelancers!
As a professional recruitment organization, we will of course handle your data with the utmost care and discretion and you can unsubscribe at any time.