Werving & selectie
Interim
Outsourcing

IT Recruitment bureau

IT recruitment vraagt om een specialist… Wat toevallig. Laat je die nou net gevonden hebben op deze website. Wij zijn YourRecruiter. Een werving en selectiebureau dat al sinds 2006 diep geworteld is in de IT sector en staat voor persoonlijk contact. Hierdoor hebben dan ook een behoorlijk netwerk opgebouwd, al zeggen we het zelf.
Een netwerk met serieuze professionals die weten hoe de wereld in elkaar steekt en die bedrijven vooruit willen helpen. IT’ers en business specialisten die processen willen verbeteren, die de beste willen zijn in hun vakgebied en die zichzelf continu blijven ontwikkelen. De ene staat middenin de operatie als systeembeheerder of developer, de andere houdt juist het overzicht als projectmanager. Sommigen van hen zijn geboren voor korte interim klussen, anderen hebben juist meer met lange arbeidsrelaties.

Specialistisch netwerk

Door oprechte interesse, goede gesprekken en serieuze adviezen blijven we continu op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de carrières van onze contacten. We zijn specialist en dat weten specialisten te waarderen.

Hoe klinkt dat?

Mocht je nu op zoek zijn naar een IT’er en een kijkje willen nemen in ons netwerk, dan kunnen we natuurlijk eens een balletje opgooien voor jouw organisatie. We kunnen jouw vacature eens onder de aandacht brengen bij onze waardevolle contacten. Wie weet staat een van hen wel te springen om jouw organisatie aan te vullen.
Lijkt dit je wat? Neem dan even contact op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

Recruitment
Interim solutions
Recruitment outsourcing

IT Recruitment Agency

IT recruitment requires a specialist … What a coincidence. Have you just found it on this website. We are YourRecruiter. A recruitment and selection agency that has been deeply rooted in the IT sector since 2006 and stands for personal contact. As a result, we have built up a considerable network, although we say so ourselves.
A network of serious professionals who know how the world works and who want to help companies move forward. IT people and business specialists who want to improve processes, who want to be the best in their field and who continue to develop themselves. One is in the middle of the operation as a system administrator or developer, the other keeps the overview as a project manager. Some of them are born for short interim jobs, others have more with long-term employment relationships.

Specialists network

Through genuine interest, good conversations and serious advice, we are constantly informed of new developments in the careers of our contacts. We are specialists and specialists appreciate that.

How does that sound?

If you are now looking for an IT professional and want to take a look at our network, we can of course throw a ball in for your organization. We can bring your vacancy to the attention of our valuable contacts. Who knows, one of them will be happy to join your organization.
Does this sound like something to you? Then contact us to see what we can do for each other.